Leu-Kafé Neer 20/06/2017

Beste LEU-K leden,

Vorige week dinsdag trapten we af met LEU-Kafé 3.0 waarin we een aantal veranderingen in de opzet hadden doorgevoerd.

Zo werden alle leden door het bestuur persoonlijk welkom geheten en was er in de welkomsttoespraak ruimte voor nieuwe leden of eerstelingen, die zich graag wilden voorstellen. Geert Janssen, eigenaar van cultuurpodium De Bombardon en van de Baexheimerhof, beet het spits af en ook Har Augustinus van café-camping de Rooëjbes, onze gastheer deze avond, nam de gelegenheid te baat om even een praatje te houden.

Toen Frank van der Schuren namens het bestuur het woord nam, deed hij allereerst een oproep voor een nieuw bestuurslid.

Wie interesse heeft om het LEU-K-bestuur te komen versterken, kan even een mailtje sturen naar info@leu-k.nl en dan nemen we z.s.m. contact met u op.

Daarna volgde de langverwachte uitleg over het vervolg van de avond. De spanning nam toe en alle oren werden gespitst. Wat zou de nieuwe netwerkactiviteit inhouden?

Iedereen die mee wilde doen, deed bij binnenkomst een visitekaartje in een grote glazen koker. Deze kaartjes werden gebruikt om de ondernemers willekeurig te verdelen over een vijftal tafels. Nadat iedereen zich had voorgesteld, koos iedere tafel een onderwerp dat ondernemers na aan ’t hart lag (denk bijv. aan sales, marketing, sociale media etc.). De keuze hierin was vrij. Daarna had men ruim een half uur de tijd om met elkaar in discussie te gaan en huiswerk te maken: Na afloop moest er namelijk per tafel een ‘gouden ondernemerstip’ gepresenteerd worden.

Het werden levendige gesprekken en de tijd was voor sommigen zelfs te kort, zodat er nog een verlenging volgde (gelukkig zonder krampverschijnselen). De tips werden op een flipover genoteerd en onder leiding van Frank van der Schuren centraal besproken.

Geïnteresseerd in onze ‘gouden ondernemerstips’?

Kijk dan snel op onze besloten facebookpagina ‘Leu-k verbindt’

https://www.facebook.com/groups/207675933013797/

Al met al kunnen we concluderen dat de nieuwe opzet alom gewaardeerd werd en voor herhaling vatbaar is. Dit concept zal in de komende LEU-Kafé’s dan ook zeker een vervolg krijgen.

Rest ons nog om Har en zijn personeel te bedanken voor de goede zorgen en de lekkere vlaai en om alle leden alvast een hele fijne vakantie toe te wensen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur LEU-K

BELANGRIJKE DATA:

De komende 2 maanden gaat LEU-K met zomerreces, maar 12 september zijn we weer terug met een nieuw, spannend LEU-Kafé 3.0. Locatie is ‘De Uffelse Molen’ in Haler.

Nadere details volgen, maar ook dan geldt weer: Kom a.u.b. op tijd als u aan het netwerkprogramma wilt deelnemen en neem voldoende visitekaartjes mee (minimaal 20).

Tot 12 september, tot LEU-K!