LEU-Kafé Baexem 10/10/2017

Beste LEU-K leden,

Afgelopen dinsdag, 10 oktober was het alweer tijd voor het 2e LEU-Kafé na de zomerpauze. Het decor was deze keer het gezellige Café de Staasie in Baexem. Gezellig ingericht als pseudo-‘bruin café’ werden we de hele avond prima verzorgd met dampende schalen bitterballengarnituur, die frequent voorbijkwamen. Hans en Lillian en personeel: Bedankt!

De avond stond deze keer in het teken van Facebook-marketing. De aanwezigen werden in groepen van vier en vijf over de tafels verdeeld en men ging fanatiek aan de slag met het formuleren van een zinvol antwoord op een vooraf ingefluisterde vraag. Vragen die voorbijkwamen waren bijvoorbeeld: ‘Welke redenen zou je kunnen bedenken om Facebook in te zetten voor je bedrijf, of om dat juist niet te doen?’, ‘Zijn er nadelen verbonden aan het gebruik van Facebook, en zo ja, welke dan?’

Na circa een half uur, mocht iedere groep een korte toelichting geven, waaruit een aantal interessante tips werden gedistilleerd. Het geheel werd zeer vakkundig aan elkaar gepraat door Frank van der Schuren (‘zijn woorden’). Eindconclusie was dat er bij veel ondernemers onduidelijkheid is over de mogelijkheden die Facebook biedt, zowel op het gebied van marketing als voor wat betreft instellingen voor het berichtenverkeer. Binnenkort zullen we dan ook een voorzet doen voor een heuse Facebook-workshop. Houd dus uw mailbox in de gaten!

Na het serieuze gedeelte was er nog voldoende tijd over voor gezelligheid (netwerken aan de bar) en voor droefenis; het Nederlands Elftal niet naar het WK. En dan was er natuurlijk nog als klap op de vuurpijl, het afscheid van Arjen Robben. Ofschoon iedereen zich groot probeerde te houden, werd er menig traantje weggepinkt. Ik heb het met eigen ogen (vol tranen) zelf gezien.

Maar niet te lang getreurd en op naar het volgende evenement: De Dag van de Leudalse Ondernemer op 16 november. Alle leden en sympathisanten hebben hiervan vandaag een aparte mail ontvangen. Geef u dus zo snel mogelijk op!

Rest ons nog om Hans, Lillian en hun personeel te bedanken voor de goede zorgen, de lekkere hapjes en de gezellige locatie.

Met vriendelijke groet,
Bestuur LEU-K