LEU-K Themacafé Haler 24/06/2014

Naar aanleiding van een idee voor Thema cafés tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in kasteel Groot Buggenum, werd afgelopen 24 juni jongstleden het tweede LEU-K Thema café georganiseerd. Vanaf juni heten deze events ‘Thema LEU-K‘. Op locatie ‘Uffelse Molen’ te Haler waren circa 25 leden aanwezig. Mede dankzij deze avond is duidelijk geworden dat de behoefte bij een aantal leden naar groei door het delen van gemeenschappelijke kennis aanwezig is. LEU-K wil voor haar leden graag een positieve bijdrage leveren.

Één van de vragen die gesteld werden aan de deelnemers was; waarom doe jij dit? Waarom ben je ondernemer? Deze vraag bleek voor een aantal deelnemers een eye-opener te zijn. We zijn dagelijks met zoveel dingen bezig, aldus een van deelnemers, dat je vaak vergeet te genieten van het zelfstandig zijn. Eigen baas in weer en wind, in goede en slechte tijden.

Een andere vraag was; schrijf drie dingen op waar je dagelijks hinder van ondervind en die je zelf kunt oplossen, waar je vervolgens heel veel profijt van hebt. Een van de deelnemers gaf aan dat hij behoefte heeft aan effectievere invulling van zijn tijd. Time- management. Hij en alle overige deelnemers werden daarop uitgenodigd vanaf 24 juni een week lang de wekker 15 minuten eerder te zetten dan gebruikelijk en dan ook op te staan. Vervolgens werd iedereen gevraagd zijn of haar bevindingen via e-mail te gaan delen.

Uit de reacties bleek dat gedragspatronen moeilijk te doorbreken zijn. Opmerkingen als; Ja maar. En dan gaat het smoezenboek open. Ene Paul Barts zei ooit: Veel mensen houden vast aan de wet van behoud van ellende. Welke echtgenoot kent niet dat lijstje met Things To Do; van die flut karweitjes waar de partner al zo lang om vraagt om te doen. Die 15 minuten in de ochtend maken tijd om dagelijks een van de punten van het lijstje op te lossen. Scoren is zo gemakkelijk.

De derde en volgende Thema LEU-K die komende herfst gaat plaatsvinden sluit aan op de vraag; waarom ben jij ondernemer? Je had een goeie baan, een goed salaris, een auto van de zaak? Wat doe je eigenlijk de hele dag? Waarom volg jij jouw passie? Wanneer jouw gevoel zegt dat je dit moet doen, wat doe jij dan aan het verbeteren van jouw talent, je specialisme? Wat zijn jouw tips voor ons?

Wat LEU-K nodig heeft om te groeien in de invulling van de Thema LEU-K programma’s is input van de leden. Doe zoals een aantal leden intussen al deed; geef ons feedback, opbouwende kritiek en input voor vervolg.

Zoals een kok nooit voor alle monden kan koken, zullen ook deze avonden nooit bij alle leden aansluiting vinden. Daarom gaan de toekomstige Thema LEU-K avonden losgekoppeld worden van de maandelijks LEU-K café’s. De personeelsclub voor ondernemers blijft vooral eenvoudig, laagdrempelig en open in opzet; LEU-K. Daarnaast geven we alle ondernemers naar behoefte ruimte voor Thema LEU-K.

Laat de e-mails maar komen, info@leu-k.nl
Alle berichten worden met respect behandeld en waar nodig of gevraagd.

Fijne vakantie!

Jos van Rens
Coördinator Thema LEU-K